Система за управление на качеството ISO 9001

ISO 9001 е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите. Сертификатите за системите за управление на качеството в  „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД са издадени от световния лидер в контрола и сертифицирането на стоки и услуги – SGS България.