ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД е 100% собственост на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД, с централен офис в град Варна. Компанията е създадена през есента на 2005 година. През февруари 2020 година беше реализирано сливането й с другото търговско дружество, част от чешката енергийна група ENERGO-PRO S.A., ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг ЕАД. Така водещият енергиен търговец значително разшири своите позиции в търговията с електроенергия и предлага:
  • Снабдяване с електрическа енергия на потребители, регистрирани на пазара по свободно договорени цени в България
  • Активна търговия с електрическа енергия и в съседните страни Гърция, Македония, Сърбия, Румъния и Турция, както и в Унгария
  • Стабилно и надеждно присъствие чрез дългосрочни отношения с водещи компании в енергийния сектор в централна и югоизточна Европа и снабдяване с електрическа енергия на партньори в целия регион
  • Добри търговски отношения със стратегически бизнес партньори, взаимодействащи на пазарите на едро с електроенергия, което осигурява на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги стабилно присъствие и същевременно дава възможност за допълнително разширяване на търговските позиции на компанията и увеличаване на потенциалните партньорства
  • Участие в уникална балансираща група, включваща търговец, собствени производствени и балансиращи мощности и разнообразие от клиенти
  • Богато портфолио от разнообразни продукти, съобразени със спецификите на потребление на клиентите – сезонни, стандартизирани, с участие на ВЕИ производство, за клиенти с големи производствени мощности.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД е натрупала 15 успешни години опит като регистриран участник на свободния пазар на електрическа енергия в страната. През годините компанията е изградила стабилно портфолио от много големи индустриални клиенти, работещи във водещи отрасли (металургия, химическа, стъкларска промишленост, търговия, промишлено производство, минно дело и други), клиенти от сферата на услугите, търговски вериги и др.

През 2012 година, освен че е един от водещите търговци на свободния пазар, компанията получава и лицензия за координатор на балансираща група и вече няколко години работи успешно на пазара на балансираща енергия у нас. Компанията може да предложи на своите клиенти участие в уникална балансираща група, включваща собствени балансиращи мощности и търговец на електроенергия. Към настоящия момент балансиращата група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е една от най-големите и с най-голям брой регистрирани клиенти в България.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги – Вашият надежден доставчик на електроенергия!