Свободен пазар за всички небитови клиенти

*6161 - потърсете ни за оферта на пазара на енергия по свободно договорени цени

Съобщение

 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с планирани ремонтни дейности в сградата на ЕНЕРГО-ПРО в град Добрич, които ще стартират на 12.07.2021г., временно за периода на ремонта Центърът за обслужване на клиенти ще бъде разположен във вътрешни помещения на същата сграда и достъпът за клиенти ще бъде от към гърба на сградата. При посещение на място, на фасадата на сградата ще е налична подробна информация, с указания за достъпа до временния вход на клиентския център.

Центърът за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО ще продължи да функционира със стандартно работно време – всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа.