НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

По банков път, чрез:

 • Директен дебит – като текущото задължение се заплаща по банков път, автоматично, всеки месец.
 • Платежно нареждане – дължимата сума се превежда по сметката на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД, вписана в сключения договор или анекс към него (при наличие на такъв), както следва:
 • в Уникредит Булбанк АД: IBAN:BG92UNCR70001523788098 и BIC: UNCRBGSF
 • в ДСК Банк АД: IBAN: BG42STSA93000021866917 и BIC: STSABGSF
 • в ОББ АД: IBAN: BG86UBBS81551008684513 и BIC: UBBSBGSF
 • Важно: В основание за плащане посочвайте номер фактура и/или клиентски номер.

По интернет* чрез:

 • електронно банкиране през сайта на обслужващата Ви банка
 • системата за електронно плащане еРау.bg (www.ePay.bg).

  * Преведените по този начин суми постъпват в системата на „ЕНЕРГО-ПРО“ в деня, следващ плащането.

В брой и на място в:

 • Касите на EasyPay*
 • Удобен за Вас Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО

  *Преведените по този начин суми постъпват в системата на „ЕНЕРГО-ПРО“ в деня, следващ плащането.