Нова фотоволтаична централа заработи в Русе със съдействието на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Публикувано на 25.06.2020

Нова фотоволтаична централа заработи в Русе със съдействието на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги

Още една фотоволтаична електроцентрала беше пусната в експлоатация със сътрудничеството на експерти от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Слънчевите модули, общо 615 на брой, бяха монтирани върху покривната конструкция на производствената база на фирма МТМ ООД, дългогодишен клиент на енергийния доставчик в гр. Русе. Успоредно с инсталираните панели е изградена и система за мониторинг, благодарение на която собственикът на централата ще има достъп до детайлна информация за нейното функциониране, производството на енергия и разпределянето й за необходимата консумация на обекта. Пиковата мощност на ФЕЦ МТМ е близо 200 kWp, а генерираната електроенергия е предназначена за покриване на част от собственото електропотребление на фирмата, като излишното произведено количество ще бъде пуснато за продажба в мрежата. 

Фирма МТМ е създадена през 1997 година, а основната й дейност е свързана с производство на цилиндрови втулки за двигатели с вътрешно горене и резервни части за металургията. За периода на своето съществуване компанията непрекъснато влага средства за повишаване на производствения си капацитет и ефективно управление на енергийните разходи. Със своя над 20-годишен опит МТМ е търсен доставчик от редица фирми в Западна Европа с най-голям пазар в Германия. През 2016 година фирмата беше една от трите фирми в гр. Русе, която успешно реализира проект за модернизиране на производствените дейности чрез внедряване на нови технологии за повишаване ефикасността на производствения процес.

 

„МТМ има последователна политика за оптимизация на производствените процеси и ресурсната си ефективност, като търси най-добрите методи за това. Като модерна компания ние се стремим към непрекъснато развитие, за да отговорим на изискванията на пазара, да повишим производствения си капацитет и да разширим експортния си потенциал. Поверихме реализацията на поредния проект в тази посока, изграждане на фотоволтаична електроцентрала, на дългогодишния ни и лоялен партньор ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. С общите усилия на представителите на енергийния ни доставчик приключихме успешно и в кратки срокове изграждането на съоръжението дори в условията на извънредно положение. Благодарение на изградените соларни панели с най-високо качество ще направим още една крачка към оптимизация на енергийните си разходи, като същевременно ще отговорим на нарастващите изисквания за производствена дейност, осъществявана с използването на възобновяеми ресурси.“, с удовлетворение споделя г-н Дуковски, управител на фирма МТМ ООД. 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

Още новини