Клиент на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги с новоизградена соларна централа в област Габрово

Публикувано на 09.07.2020

Клиент на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги с новоизградена соларна централа в област Габрово

Преди броени дни беше пусната в действие соларната централа на Топ Клип ООД, дългогодишен клиент на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Съоръжението с име „Буря 1“ е проектирано за пикова мощност от 28,8 kWp. Състои се от 80 броя монокристални модули - всеки с производителност, достигаща 360 Wp, инвертор с номинална мощност 27,6 kW и система за мониторинг, проследяваща в реално време функционирането му. Панелите са монтирани на площ от 160 кв, м. върху покрива на производствената база на Топ Клип, намираща се в с. Буря, Габровска област. Очаква се годишно електроцентралата да произвежда приблизително 32 256 kWh, които ще бъдат предоставени за изкупуване от крайния снабдител по определената от КЕВР преференциална цена.

Стартирала своя бизнес през 2009 година с производство на клипсови ленти, днес Топ Клип задоволява нуждите на множество хлебопроизводители от страната и чужбина, предлагайки всички необходими консумативи за автоматични и полуавтоматични хлебопроизводствени линии. За да гарантира пълен контрол на качеството, скоростта и адаптивността при доставките на вътрешните и международни пазари, фирмата и днес продължава да залага на собственото производство и дистрибуция. А за решението си да довери изграждането на ФЕЦ „Буря 1“ на енергийният доставчик, собственикът Галин Денчев споделя: „Теми като намаляване на енергоемкостта, модернизация за постигане на максимална ефективност, включително енергийно независими сгради са изключително важни за нас като производител. Следя вашите новини и съм впечатлен от размаха, с който ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги реализира проектите си по енергийна ефективност. Признавам, че именно удовлетворението на много ваши клиенти и мои бизнес партньори ме убедиха, че инвестиция във ФЕЦ произвежда доходност почти като тази от депозити, понеже освен финансова, носи и ползи за обществото. След всичко това, да избера вас за строител, не беше никак трудно“, добавя доволния клиент.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

Още новини