ЕНЕРГО-ПРО отразява държавните компенсации за бизнес клиентите във фактурите за месец ноември

Публикувано на 01.12.2022

ЕНЕРГО-ПРО отразява държавните компенсации за бизнес клиентите във фактурите за месец ноември

Подпомагането на небитовите крайни клиенти поради високите цени на електроенергията продължава и през месец декември 2022 г. Съгласно правителствената програма ЕНЕРГО-ПРО отчита помощта в сметките за ноември, които небитовите клиенти получават през месец декември.

Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента "Ден напред" на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за месеца и базовата цена от 250 лв/МВтч. 

В случай на клиенти с цена, надвишаваща базовата цена от 250 лв./MWh с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в размер, така че цената за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh. Компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв./MWh не се предвижда.

Средната цена на базов товар на БНЕБ, пазарен сегмент "Ден напред" за м. ноември 2022 г. е 430,56 лв./MWh.

Още новини