ЕНЕРГО-ПРО отразява държавните компенсации за бизнес клиентите във фактурите за месец декември 2022 г.

Публикувано на 03.01.2023

ЕНЕРГО-ПРО отразява държавните компенсации за бизнес клиентите във фактурите за месец декември 2022 г.

Подпомагането на небитовите крайни клиенти поради високите цени на електроенергията продължава и през месец януари 2023 г. Съгласно правителствената програма ЕНЕРГО-ПРО отчита помощта в сметките за декември, които небитовите клиенти получават през месец януари.

Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента "Ден напред" на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за месеца и базовата цена от 250 лв/МВтч. 

В случай на клиенти с цена, надвишаваща базовата цена от 250 лв./MWh с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в размер, така че цената за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh. Компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв./MWh не се предвижда.

Средната цена на базов товар на БНЕБ, пазарен сегмент "Ден напред" за м. декември 2022 г. е 482,64 лв./MWh.

Още новини