ЕНЕРГО-ПРО изгради фотоволтаична електроцентрала за Водстрой АД в Разград

Публикувано на 07.08.2023

ЕНЕРГО-ПРО изгради фотоволтаична електроцентрала за Водстрой АД в Разград

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги проектира и изгради фотоволтаична електроцентрала за своя клиент Водстрой АД в град Разград. Централата е с пикова мощност 300 kWp и е предназначена за собствени нужди с продажба на излишната енергия в мрежата. Снабдена е с 660 монокристални модула с мощност 455 Wp и система за мониторинг на произведената енергия от ФЕЦ. Конструкцията е носеща алуминиева, монтирана върху скатни покриви с LT ламарина. Очакваното годишно производство на енергия от фотоволтаичната електроцентрала е приблизително 403 MWh/год. с прогнозно спестени CО2 емисии – 190 хил. кг/год.

ФЕЦ-ът на Водстрой АД е пуснат под напрежение през месец юли и вече започва да възвръща направената инвестиция, като генерира чиста енергия за своя собственик Водстрой АД, гр. Разград. Фирмата има повече от 40 години дейност основно в сферата на производството на готови бетонови смеси. Посредством своето сътрудничество с ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги Водстрой АД планира да реализира енергийни спестявания и същевременно да допринесе за производството на зелена енергия в страната в полза на опазването на околната среда.

Чрез своите собствени експерти ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги проектира и изгражда до ключ фотоволтаични инсталации на територията на цялата страна, както и предлага услуги по поддръжка на централи и изкупуване на произведената електрическа енергия. Досега компанията е изградила над 150 централи, спомагайки за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители.

Още новини