Улично осветление - община Опака

  • пълна подмяна на уличното осветление на територията на община Опака, област Търговище
  • 1044 енергоспестяващи улични осветителни тела x 28 W
  • 180 енергоспестяващи улични осветителни тела x 56 W
  • годишно спестяване на енергия - 290 MWh
  • годишно спестяване на енергийни разходи - над 52 хиляди лева