ФЕЦ Модул (198,56 kWp) - гр. Бяла

  • Клиент - Модул АД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 198,56  kWp
  • Брой на PV модулите – 584 бр. монокристални модули с пикова мощност 340 Wp
  • Инвертори – 3бр. с обща AC мощност 180 kW
  • Разположение на PV модулите – изток 900, запад 2700
  • Производство на PV системата – 230,7 MWh/год.
  • Спец. год. добив на PV системата – 1159 kWh/kWp