ФЕЦ Цанев Билд

  • Клиент - Цанев Билд ЕООД
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 26,28 kWp
  • Брой на PV модулите – 72 монокристални модули с мощност 365 Wp 
  • Инвертори – 1 трифазен стрингов инвертор
  • Конструкция – носеща алуминиева конструкция за монтаж на фотоволтаичните модули върху скатни покриви с LT ламарина, следваща наклона на ската от 10 градуса
  • Производство на PV системата – 30,412 MWh/год.