ФЕЦ Бон Марин (28,8 kWp) - село Тополи

  • Клиент - Бон Марин
  • Обща мощност (пикова) на PV системата – 28,8 kWp
  • Брой на PV модулите – 80 броя
  • Инвертори – 1 бр. 
  • Разположение на PV модулите – всички 80 бр. фотоволтаични модули са разположени на югозапад по наклона на покрива под наколн 8 градуса
  • Производство на PV системата – 37,416 MWh/год.
  • Спец. год. добив на PV системата – 1 298 kWh/kWp