Енергийно ефективно осветление

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е водещ доставчик на енергийно ефективно осветление, предлагащо качествени решения и продукти при конкурентни условия и възможност за изплащане чрез реализираните спестявания на електрическа енергия. До момента над 1300 клиента ни се довериха, като реализираните спестявания на електрическа енергия са над 3,8 милиона КВтч енергия.

За вас предлагаме:

  • Външно изкуствено осветление

  • Индустриално осветление

  • LED осветителни тела за открит, закрит и висящ монтаж

  • Офис осветление

Свържете се с нашите експерти енергийна ефективност за повече детайли и получаване на персонална оферта съгласно нуждите на вашия бизнес: ee@energo-pro.bg

Вижте нашите реализирани проекти за енергийно ефективно осветление