slider 2 3

Производители

generators 260 180

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги си сътрудничи с водещи производители на енергия.Тук можете да намерите повече полезна информация за тях. 

  • АЕЦ Козлодуй

    “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и най-големият производител на електрическа енергия в страната, който обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. "АЕЦ Козлодуй” произвежда най-евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България. Фирмата е еднолично акционерно дружество със 100 процента държавно участие. От 18.09.2008 г. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД. 

  • Марица Изток 2

    „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България. Тя е една от четирите електроцентрали в комплекс „Марица изток”, който е разположен в югоизточната част на страната. Работи с местни лигнитни въглища, добивани в рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се състои от осем генериращи блока и всички те работят с изградени сероочистващи инсталации (СОИ) с ефективност над 94%. След извършената рехабилитация мощността на централата достигна 1600 MW и бе удължен животът на съоръженията с 25 години.

  • НЕК ЕАД

    Националната електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е еднолично акционерно дружество със седалище в гр. София. Собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД. Предмет на дейност на НЕК ЕАД са: производство и пренос на електрическа енергия,централизирани покупки и продажби на електрическа енергия, снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа, внос и износ на електрическа енергия,строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и електропреноса, инвестиционна дейност, внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производство и пренос на енергия.