slider 2 3

Бизнес партньори

Partners blue suits 260 180

Ние знаем, че едно партньорство може да бъде успешно в дългосрочен план, само ако дава решения и подпомага развитието и на двете страни. Ето защо предлагаме на нашите търговски партньори добра причина да си сътрудничат с нас.
Използвайте нашия опит във Ваша полза.

Компанията успешно си партнира с фирми от различни направления като Фродексим ООД, Microstep HDO.