slider 3

DB Cargo България получи удостоверение за зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

UZE DBCargo-webВсе повече компании закупуват с грижа за околната среда 100% електроенергия от възобновяеми източници за своите нужди. В края на месец януари ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги връчи удостоверение за 100% зелена енергия на DB Cargo България, собственост на Deutsche Bahn AG. Компанията предлага услуги в сферата на железопътния транспорт.

 „Железопътният транспорт на товари щади околната среда, защото работи с електрическа енергия, за разлика от другите видове транспорт. Решението ни да използваме изцяло зелена енергия за нашите товарни дейности е още една стъпка за постигане на устойчиво развитие на българския и европейския железопътен транспорт” – заяви инженер Любомир Гарчев – Изпълнителен директор на DB Cargo България.

DB Cargo България се стреми към намаляване на въглеродните емисии и към редуциране на шума в транспортната си дейност. Същевременно компанията работи активно за да върне по-голямата част от използваните материали и ресурси обратно в цикъла на употреба, като по този начин увеличава нивото на рециклиране.

„ЕНЕРГО-ПРО подкрепя екологичното производство на електроенергия и използването й във всички сфери на бизнеса. Компанията работи активно за постигането на определен дял на енергията от възобновяеми източници в общото производство на електроенергия с цел подобряване на климата и ограничаване на вредните емисии в атмосферата.“ – каза при връчването на удостоверението Боян Кършаков, управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

Удостоверенията за зелена енергия се базират на съществуващи Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. Те имат уникален номер, определен срок на валидност и се водят в публичен регистър, който е със свободен достъп и се намира на интернет страницата на компанията.