slider 1 4

Пазар на електроенергия

energy market 260 180

Със стартирането на либерализирания пазар на електроенергия (свободен пазар) на потребителите се предоставя възможност за неограничен избор на доставчик. По този начин се постига свободна конкуренция между участниците на пазара, като целта е да се повиши качеството на предлаганите услуги, надеждността на снабдяването и да се оптимизира цената на енергията. В България за първи път свободен пазар на енергия се споменава в Закона за енергетиката от 2004 година.