slider 1 4

Удостоверения за зелена енергия

rec-eproes-16-0001Какво представляват Удостоверенията за зелена енергия?

Удостоверението за зелена енергия е документ, който доказва, че доставената на притежателя му електрическа енергия в упоменатите количества е произведена от възобновяеми източници.

Удостоверението за зелена енергия се издава от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги на краен потребител.

Удостоверенията за зелена енергия се базират на съществуващи Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

Удостоверенията за зелена енергия имат уникален номер, определен срок на валидност и се водят в публичен регистър, който е със свободен достъп и се намира на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

 

Какво представляват Гаранциите за произход?

Гаранцията за произход е електронен документ, който служи като доказателство, че определен дял или количество енергия е произведено от възобновяеми източници.

Гаранцията за произход се издава от Агенция за устойчиво енергийно развитие за стандартно количество енергия от 1 MWh, произведена от възобновяеми източници.

Гаранциите за произход важат за срок 12 месеца от датата на производство на съответната единица електрическа енергия.

Гаранциите за произход могат да се прехвърлят от производители на обществени доставчици, крайни снабдители или търговци на електрическа енергия.

 

Гаранции за произход, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги:

Тук можете да видите Регистър на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие.

 

Публичен регистър на Удостоверения за зелена енергия 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
КОМПАНИЯ ПРИТЕЖАТЕЛ ДОСТАВЕНА
ЗЕЛЕНА
ЕНЕРГИЯ
ВАЛИДНОСТ БРОЙ ЗАЧИСЛЕНИ
ГАРАНЦИИ
ЗА ПРОИЗХОД

REC-EPROES-18-0021

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ТЕНЕВО
100% 10.2018  

REC-EPROES-18-0020

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ
100% 07.2019  

REC-EPROES-18-0019

БЛЕКСИРАМА АД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0018

ЮРОГЕЙТ ЕООД 100% 07.2019  

REC-EPROES-18-0017

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД 100% 07.2019  

REC-EPROES-18-0016

НЯМУНО БАНГА ООД 100% 07.2019  

REC-EPROES-18-0015

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0014

ФИЛБО ЕООД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0013

ПАЗАРИ ЕАД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0012

ЕКСТРАПАК ООД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0011

МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ЕООД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0010

АЙКОН БОРОВЕЦ ООД 100% 05.2019  

REC-EPROES-18-0009

ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0008

АЙ ЕНД БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ АД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0007

ГРАММЕР АД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0006

ДУНАВ ПРЕС АД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0005

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0004

ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД 100% 06.2019  

REC-EPROES-18-0003

ХЕПАГ ЕООД 100% 01.2020 56

REC-EPROES-18-0002

БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНУМ ГРУП ЕАД 100% 12.2018 334

REC-EPROES-18-0001

ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД 100% 06.2018 4504

REC-EPROES-17-0010

ЕРГ УИНД БЪЛГАРИЯ С.П.А 100% 12.2018 179

REC-EPROES-17-0009

СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА ООД 100% 06.2018 2048

REC-EPROES-17-0008

ПРИНЦ ООД 100% 01.2019 61

REC-EPROES-17-0007

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ТЕНЕВО
100% 08.2018 7993

REC-EPROES-17-0006

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ
100% 07.2018 6080

REC-EPROES-17-0005

ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ "ЗА ЗЕМЯТА" 100% 03.2018 1

REC-EPROES-17-0004

ДУНАВ ПРЕС АД 100% 06.2018 1991

REC-EPROES-17-0003

ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД 100% 06.2018 12739
REC-EPROES-17-0002

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД

100% 06.2018 5466
REC-EPROES-17-0001

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ

100% 07.2017 3482
REC-EPROES-16-0010

ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

100% 06.2017 616
REC-EPROES-16-0009

ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД

100% 06.2017 11822
REC-EPROES-16-0006

ТЕСИ ООД

100% 06.2017 8092
REC-EPROES-16-0005

СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА ООД

100% 06.2017 1701
REC-EPROES-16-0004

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД

100% 06.2017 5219
REC-EPROES-16-0003

ДУНАВ ПРЕС АД

100% 06.2017 1895
REC-EPROES-16-0002

БУНКЕРА АД

100% 04.2017 272
REC-EPROES-16-0001

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД

100% 06.2016 51 013

Тук можете да видите Регистър на зачислените Гаранции за произход към Удостоверения за зелена енергия.