slider 1 4

Удостоверения за зелена енергия

rec-eproes-16-0001Какво представляват Удостоверенията за зелена енергия?

Удостоверението за зелена енергия е документ, който доказва, че доставената на притежателя му електрическа енергия в упоменатите количества е произведена от възобновяеми източници.

Удостоверението за зелена енергия се издава от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги на краен потребител.

Удостоверенията за зелена енергия се базират на съществуващи Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

Удостоверенията за зелена енергия имат уникален номер, определен срок на валидност и се водят в публичен регистър, който е със свободен достъп и се намира на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

 

Какво представляват Гаранциите за произход?

Гаранцията за произход е електронен документ, който служи като доказателство, че определен дял или количество енергия е произведено от възобновяеми източници.

Гаранцията за произход се издава от Агенция за устойчиво енергийно развитие за стандартно количество енергия от 1 MWh, произведена от възобновяеми източници.

Гаранциите за произход важат за срок 12 месеца от датата на производство на съответната единица електрическа енергия.

Гаранциите за произход могат да се прехвърлят от производители на обществени доставчици, крайни снабдители или търговци на електрическа енергия.

 

Гаранции за произход, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги:

Тук можете да видите Регистър на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие.

 

Публичен регистър на Удостоверения за зелена енергия 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
КОМПАНИЯ ПРИТЕЖАТЕЛ ДОСТАВЕНА
ЗЕЛЕНА
ЕНЕРГИЯ
ВАЛИДНОСТ БРОЙ ЗАЧИСЛЕНИ
ГАРАНЦИИ
ЗА ПРОИЗХОД

REC-EPROES-18-0001

ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД 100% 06.2018  

REC-EPROES-17-0010

ЕРГ УИНД БЪЛГАРИЯ С.П.А 100% 12.2018  

REC-EPROES-17-0009

СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА ООД 100% 06.2018 778

REC-EPROES-17-0008

ПРИНЦ ООД 100% 01.2019 7

REC-EPROES-17-0007

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ТЕНЕВО
100% 08.2018 2390

REC-EPROES-17-0006

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ
100% 07.2018 2102

REC-EPROES-17-0005

ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ "ЗА ЗЕМЯТА" 100% 03.2018 1

REC-EPROES-17-0004

ДУНАВ ПРЕС АД 100% 06.2018 895

REC-EPROES-17-0003

ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД 100% 06.2018 5370
REC-EPROES-17-0002

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД

100% 06.2018 2283
REC-EPROES-17-0001

ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК
БЪЛГАРИЯ ЕООД ЗАВОД ЧЕРВЕН БРЯГ

100% 07.2017 3482
REC-EPROES-16-0010

ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

100% 06.2017 616
REC-EPROES-16-0009

ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД

100% 06.2017 11822
REC-EPROES-16-0006

ТЕСИ ООД

100% 06.2017 8092
REC-EPROES-16-0005

СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА ООД

100% 06.2017 1701
REC-EPROES-16-0004

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД

100% 06.2017 5219
REC-EPROES-16-0003

ДУНАВ ПРЕС АД

100% 06.2017 1895
REC-EPROES-16-0002

БУНКЕРА АД

100% 04.2017 272
REC-EPROES-16-0001

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД

100% 06.2016 51 013

Тук можете да видите Регистър на зачислените Гаранции за произход към Удостоверения за зелена енергия.