slider 1 4

Лицензия

Licence EPRES 2307

Licence EPRES 2307

С Решение на Комисията за енергийно и водно регулиране с № И4-Л-199/23.07.2015 г. лицензията на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД е продължена за нов срок от 10 години, считано от 27.02.2016 г.