slider 1 4

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги представя модерен и динамичен уебсайт за клиентите на свободния пазар

Компанията е един от водещите търговци на пазара на електроенергия по свободно договорени цени и предоставя персонализирани продукти и услуги на своите клиенти

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги притежава повече от 7 годишен опит като регистриран участник на свободния пазар на електроенергия в страната. В отговор на пазарните промени, през 2012 година дружеството получава и лицензия за координатор на балансираща група. Оттогава компанията активно работи на зараждащия се пазар на балансираща енергия.

В момента ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги може да предложи на бизнес клиентите в България участие в уникална балансираща група, включваща собствени балансиращи мощности и търговец на електроенергия. Към настоящия момент, балансиращата група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е една от тези с най-голям брой регистрирани клиенти в страната.

Следвайки основната си цел ─ да бъде достъпна, прозрачна и гъвкава за своите клиенти, от днес, 10 юли 2013 година, компанията пуска модерен и атрактивен уебсайт ─  http://www.energo-pro-energyservices.bg. Целта на сайта е да запознае обществеността със спецификите на постоянно развиващия се свободен пазар на електроенергия и с новите нормативни изисквания към компаниите, които ще избират своя доставчик на енергия на този пазар.

Сайтът www.energo-pro-energyservices.bg ще предоставя на клиентите актуална информация за различните продукти и услуги, свързани с прогнозиране на консумацията на клиентите, компенсиране на отклоненията между количествата прогнозирана и реално потребена енергия (т.нар. балансиране) и енергийна ефективност. На интернет страницата клиентите могат да се запознаят и с разнообразните тарифни продукти, предлагани от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. Информацията е поднесена динамично с цел максимално удобство на ползване и лесно ориентиране. Съдържанието на платформата е разделенo в 6 основни раздела, които включват данни и факти, както за средата и условията на електроенергийния пазар в България, така и за компаниите в Групата ЕНЕРГО-ПРО.

Уеб сайтът предоставя паралелно информация за настоящи и бъдещи клиенти на компанията на пазара на електроенергия по свободно договорени цени. Онези от тях, които се интересуват какви са стъпките, за да излязат на свободния пазар или за да сменят своя доставчик на електроенергия, имат възможност да се свържат с опитните мениджъри и експерти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги директно на посочените в сайта телефони и електронна поща или чрез специално разработената за целта контактна форма.

Благодарение на уникалната система за енергиен мониторинг потребителите, които заявят услугата, могат да получат в реално време сведения за консумираната от тях електроенергия в табличен и графичен вид. Обменът на информация се извърша през специализиран Уеб портал с потребителско име и парола. 

Разделът „Познания за пазара” предлага на потребителите разнообразна информация за развитието на пазара на електрическа енергия в България и действащите нормативни документи. В допълнение тук са включени основни термини за пазара и съвети за пестене и ефективно използване на енергията.

Клиентите, които имат желание да научат повече за ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, могат да посетят раздел „Компания”, където подробно могат да се запознаят с историята, ръководството, мисията и визията на дружеството. „Водещата цел на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е да гарантира стабилни и сигурни доставки на електрическа енергия. Освен това ние постоянно подобряваме обслужването, което предоставяме на нашите клиенти, в условията на формиращия се пазар на електроенергия и на различни енергийни услуги. Това включва от една страна, да им предлагаме гъвкави продукти и услуги, съобразно техните променящи се нужди, а от друга ─ да ги информираме за всички новости на пазара на електроенергия. Най-важното за нас е да съдействаме на нашите клиенти да се адаптират към новите условия с помощта на нашите продукти и услуги. Затова и в отговор на динамично променящия се свободен пазар, ние предлагаме още един начин за постигане на тази цел – чрез онлайн услуги, предоставени на нашия сайт. Усилията ни при съставянето на концепцията му бяха насочени към това всеки клиент да може да намери отговор на своите въпроси. Вярваме, че сме постигнали тази цел.”, сподели по повод старта на новата интернет страница на компанията г-н Пламен Стефанов, управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД.