slider 1 4

Вече можете да плащате сметките си за електроенергия в офисите на Банка ДСК без такса за превод

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на своите клиенти на свободен пазар още една възможност да заплащат сметки си за електроенергия - в клоновете на Банка ДСК. За целта е необходимо да попълнят платежно нареждане, като в полето основание за плащане посочат клиентски номер, номер и дата на фактура. За услугата не дължат такса за банковия превод. Информация за размера на своето задължение клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги получават в електронната си фактура.

Удостоверение за снабдяване със 100% зелена енергия връчи ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги на Сладоледена фабрика Дени

Към клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, които закупуват електроенергия от екологично производство, се присъедини и „Сладоледена фабрика“ ООД, по-известна под наименованието Дени. Нарастващият интерес към използването на ток, генериран от възобновяеми източници, е израз на отговорното отношение на компаниите към опазването на околната среда и природните дадености. Удостоверението за 100 % зелена енергия беше връчено на собственика на сладоледената фабрика Цветан Цветанов от Албена Лазарова, Търговски директор за регион Изток на енергийния доставчик.

„Стремим се към производство, което в най-пълна степен удовлетворява нашите клиенти, като същевременно не нарушаваме природните закони. Закупувайки енергия, произведена по екологичен начин, се стремим да осигурим по-благоприятна околна среда за нас, нашите деца и бъдещите поколения.“, заяви г-н Цветанов.

Албена Лазарова от своя страна изтъкна необходимостта да се подкрепя и популяризира добрия пример на българските компании, които прoявяват грижа за екологичния аспект в своята дейност. „По този начин стимулираме производството на електроенергия от възобновяеми източници и спомагаме за изграждането на по-устойчиво бъдеще.“, сподели г-жа Лазарова.

Photo UZEdeny

Над 120 000 клиенти посетиха платформата за свободен пазар kupitok.bg през първата година

kupitok2В продължение на една година порталът kupitok.bg на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги не само предлага удобството на сключване на договор онлайн, но е една от най-функционалните информационни точки за новостите на свободния енергиен пазар у нас. Платформата, която беше официално представена през януари 2016 г., вече е посетена от над 120 000 клиенти. Най-голям е интересът на потребителите от София, Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново и Бургас.

Освен да предоставя цялата необходима информация за пазара по свободно договорени цени, kupitok.bg е единствената в България платформа, която дава възможност на потребителите да изчислят финансовия ефект от смяната на доставчик на електроенергия, както и да сключат договор онлайн, без да напускат своя офис или дом. Процедурата е изключително опростена, а попълването на необходимите данни става за няколко минути. Функционалният дизайн и съвместимостта на платформата с мобилни устройства я правят удобна за ползване от таблети и смартфони.

Богатото портфолио от продукти за доставка на електроенергия на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предоставя възможност на всеки посетител на kupitok.bg да избере подходящо за неговите нужди решение. За да гарантира удобството на своите клиенти, компанията предлага да води вместо тях процедурите по излизане на свободен пазар пред мрежовите оператори. Тази услуга е напълно безплатна и всеки може да се възползва от нея, като отбележи желанието си на съответната стъпка от процеса по сключване на договор в портала.

За да бъде още по-полезен на потребителите, през тази година беше допълнително развита функционалността на калкулатора за изчисляване на финансовия ефект при преминаване от регулиран на свободен пазар. Нововъведенията дават възможност за пресмятане на очакваната средномесечна сметка за клиенти, които вече са на пазара на електроенергия по свободно договорени цени, но желаят да сменят своя доставчик.

Анализите на експертите на компанията показват, че малки и средни фирми могат да реализират значителни спестявания от разходите си за електрическа енергия, сключвайки договор през kupitok.bg. Удобството, пълната прозрачност на процедурата и разнообразието от предлагани продукти допринасят за успешната първа година на портала на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

 

400 клиента месечно се консултират за свободния пазар на ток по специализираната телефонна линия на ЕНЕРГО-ПРО *6161

PhotoEprCallСъздадената преди година специализирана телефонна линия на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги *6161 е първата в България, която предоставя информация за свободния пазар на електроенергия. През последните 6 месеца броят на клиентите, които са потърсили консултация на номер *6161, е нараснал 4 пъти спрямо първото полугодие от стартирането на услугата. Вече всеки месец над 400 частни и общински предприятия и граждани получават отговори на въпросите, които ги интересуват във връзка със закупуването на електрическа енергия по свободно договорени цени.   

Информационната линия *6161 има автоматично меню, което дава възможност за получаване както на компетентни съвети по процеса на излизане на свободния пазар на електроенергия, така и на консултация с експерт относно различните продукти, които ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлага.

„Решението да открием специализирания телефонен център *6161 бе в отговор на растящата нужда на обществото да получава бърза и квалифицирана информация за свободния пазар на електроенергия“, коментира Пламен Стефанов, Изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. „В началото на 2016 г. интересът към свободния пазар нарасна значително във връзка с очакваната пълна либерализация. Тогава ние създадохме телефонната линия *6161, която беше втората наша стъпка, насочена към по-доброто обслужване на малките фирми и домакинствата, след като в началото на 2016 г. стартирахме Интернет портала kupitok.bg – първата у нас онлайн услуга за сключване на договори за покупка на ток.“

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги снабдява със 100% зелена електроенергия хотел Park Inn by Radisson в София

Хотелът е поредният туристически обект, който работи изцяло с енергия от възобновяеми източници

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги продължава да привлича интереса на бизнеса в България към използването на електроенергия, произведена изцяло от възобновяеми енергийни източници. Park Inn Sofia е още един клиент на компанията, който ще използва енергия, придобита от възобновяеми източници, като по този начин ще предоставя на гостите си един подобрен и устойчив продукт. Специалното Удостоверение за зелена енергия беше връчено на управителя на хотела, г-жа Андреа Кайзер, от търговския директор регион Запад в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, г-н Богомил Недевски.

„За нас е от голямо значение да развиваме продуктите и услугите, които предлагаме в унисон с природата. Хотел Park Inn има устойчива политика в това отношение и преминаването към използване на 100% зелена енергия е поредната стъпка в тази посока. „Зелената идея“ е заложена в цялостната реализация на туристическия продукт – от осветлението до консумативите, които използваме. Това е нещо, което много от клиентите ни ценят високо, тъй като съвпада и с техните приоритети“, сподели г-жа Кайзер.

Удостоверението, връчено на хотел Park Inn Sofia, се издава на база Гаранциите за произход, публикувани от АУЕР. То гарантира, че съответният обект използва изцяло електроенергия, произведена от възобновяеми източници. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е единствената компания в България, която издава подобен документ на своите клиенти. Всяко удостоверение притежава уникален номер, фиксиран срок на валидност и е заведено в публичен регистър, достъпен на интернет страницата на търговското дружество.

„С удовлетворение установяваме, че все повече компании избират да осъществяват своята дейност, използвайки изцяло зелена енергия. Хотел Park Inn е добър пример за това как един туристически продукт може да се създаде и реализира успешно на пазара, следвайки „зелена“ политика. Интересът към използването на електроенергия от възобновяеми източници у нас тепърва ще нараства и ние ще продължим активно да развиваме пазара на зелена енергия в България“, заяви Богомил Недевски, търговският директор регион Запад на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.