slider 1 4

DB Cargo България получи удостоверение за зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

UZE DBCargo-webВсе повече компании закупуват с грижа за околната среда 100% електроенергия от възобновяеми източници за своите нужди. В края на месец януари ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги връчи удостоверение за 100% зелена енергия на DB Cargo България, собственост на Deutsche Bahn AG. Компанията предлага услуги в сферата на железопътния транспорт.

 „Железопътният транспорт на товари щади околната среда, защото работи с електрическа енергия, за разлика от другите видове транспорт. Решението ни да използваме изцяло зелена енергия за нашите товарни дейности е още една стъпка за постигане на устойчиво развитие на българския и европейския железопътен транспорт” – заяви инженер Любомир Гарчев – Изпълнителен директор на DB Cargo България.

DB Cargo България се стреми към намаляване на въглеродните емисии и към редуциране на шума в транспортната си дейност. Същевременно компанията работи активно за да върне по-голямата част от използваните материали и ресурси обратно в цикъла на употреба, като по този начин увеличава нивото на рециклиране.

„ЕНЕРГО-ПРО подкрепя екологичното производство на електроенергия и използването й във всички сфери на бизнеса. Компанията работи активно за постигането на определен дял на енергията от възобновяеми източници в общото производство на електроенергия с цел подобряване на климата и ограничаване на вредните емисии в атмосферата.“ – каза при връчването на удостоверението Боян Кършаков, управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

Удостоверенията за зелена енергия се базират на съществуващи Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. Те имат уникален номер, определен срок на валидност и се водят в публичен регистър, който е със свободен достъп и се намира на интернет страницата на компанията.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги връчи удостоверение за снабдяване със 100% зелена енергия на Принц ООД

Принц ООД-webГабровската фирма за производство на луксозни кожени изделия Принц ООД стана поредното българско предприятие, което използва изцяло енергия, произведена от възобновяеми източници. Удостоверението за 100% зелена енергия беше връчено от г-н Богомил Недевски, началник отдел Продажби Ключови Клиенти в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, на г-н Сергей Гилин, управител и собственик на фирма Принц ООД.

„От създаването на нашата фирма през 1991 година до днес непрекъснато се стремим да произвеждаме продукти, които отговарят на изискванията на нашите клиенти. Смятам, че освен високото качество на нашето производство, ние сме длъжни да следваме „зелената идея“ навсякъде в дейността си. Радвам се, че благодарение на нашия енергиен доставчик ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, се присъединихме към българските предприятия, които ползват изцяло енергия, произведена по екологичен начин, с което изразяваме отговорното ни отношение към природата, която ни заобикаля“, сподели г-н Гилин.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е първият търговец на електроенергия в България, който започнаиздаването на удостоверения за 100% зелена енергия. До момента десетки фирми са притежатели на специалния документ, който се базира на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение за зелена енергия има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър, който е със свободен достъп и се намира на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

„В последната година отчитаме тенденция за увеличение на ръста на използване на енергия, произведена изцяло от възобновяеми източници. За нас е чест, че все повече компании в нашата страна виждат в лицето на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги доверен партньор за доставка на 100% зелена енергия. По този начин, заедно с нашите клиенти, даваме своя принос за изпълнение на европейската директива за производство от ВЕИ и едновременно стимулираме по-ефективна и природосъобразна работа на българската икономика и индустрия“, заяви г-н Недевски.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги за втора година връчи удостоверение за зелена енергия на „Дунав прес“

Дунав пресВодещият търговец на българския свободен пазар на електроенергия, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, поднови удостоверението за зелена енергия на печатница „Дунав прес“ в Русе. Година по-ранопечатницата стана третата компания в България, която получи удостоверение за зелена енергия, гарантиращо, че 100 % от доставяната й електроенергия е произведена от възобновяеми източници. Новият документ беше връчен на изпълнителния директор на „Дунав прес“, Николай Алексиев от Богомил Недевски, началник отдел Продажби на ключови клиенти в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

„Дунав прес“ неизменно следва ясна фирмена политика, насочена към опазване на околната среда“, сподели Николай Алексиев. „Нашата компания винаги се е стремила да работи по целесъобразен и щадящ природата начин, като е инвестирала в оборудване, технологии и добри практики за осъществяване на своята дейност. Удостоверението за зелена енергия е потвърждение за пълната ни ангажираност към разумното управление на природните ресурси на нашата планета. Радваме се, че в лицето на нашия доставчик на електроенергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги срещнахме отличен партньор в нашата мисия да продължаваме да бъдем „зелена компания“, допълни директорът на Дунав прес.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е първата компания в България, която предостави възможност на клиентите си да удостоверят, че електрическата енергия, която закупуват е произведена изцяло от възобновяеми енергийни източници. Удостоверенията за зелена енергия се базират на Гаранциите за произход, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

„През последната година и половина нашето дружество връчи сертификати за зелена енергия на десетки фирми и предприятия. Това е показателен знак за развитието на философията за „зелената идея“ в нашата страна. За нас е важно, че ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги се утвърждава като успешен партньор на бизнеса у нас, който все по-целенасочено развива своята дейност в условията на ефективно управление на природните запаси“, заяви г-н Недевски, началник отдел Продажби на ключови клиенти в енергийната компания. 

ЕНЕРГО-ПРО насърчава използването на енергийно ефективно осветление

EPR-InnoLED-web

 

ЕНЕРГО-ПРО непрекъснато търси решения за енергийно ефективно потребление, които са приложими в ежедневието и спестяват електроенергия. В тази връзка компанията започна да работи в сътрудничество с фирма Инолед, осигуряваща обследване и подмяна на осветление в офиси, магазини и индустриални помещения с цел оптимизиране на разходите. Осветителната фирма разполага с надеждно енергоспестяващо осветление за интериорни и екстериорни цели. След внимателен оглед и анализ на обектите, който е безплатен за клиентите, специалистите на осветителната компанията предлагат оптималната комбинация от осветителни тела.

ЕНЕРГО-ПРО остава в помощ на своите клиенти при избора на оптимално осветление, като препоръчва спазването на определени правила за употребата му с цел енергийна ефективност:

- Изгасяйте лампите при излизане от стаята за по-дълго от 10 мин. Когато осветителните тела се използват за продължително време е препоръчително използването на енергоспестяващи лампи.

- Препоръчително е също да използвате една по-силна крушка за сметка на две по-слаби.

- Използвайте енергоспестяващи осветителни тела.  Те спестяват до 80% от електроенергията при сравнително същото ниво на осветление.

- Имайте предвид, че честото включване и изключване скъсява експлоатационния период на енергоспестяващата лампа.

- Флуоресцентните крушки (CFL или наричани още луминесцентни) осигуряват същото количество светлина като обикновените, но използват една четвърт от енергията, при това траят около 10 хиляди часа. Това е поне 10 пъти повече в сравнение с обикновените крушки.

- LED крушките (светодиодното осветление) не съдържат вредни метали като живак, два пъти по-икономични са от CFL лампите и до 5 пъти по-дълготрайни (т.е. 50 пъти по-дълготрайни от обикновените). За разлика от луминесцентното осветление, светодиодното не излъчва УВ и ИЧ радиация, не генерира никаква топлина и излъчва светлина само във видимия за човека спектър.

- За външно осветление изберете такова с вградени детектори, които го включват, когато има човек наблизо.

- За осветление в топлия спектър е препоръчително да се избират крушки с характеристики близки до 2700K, а за студена светлина – над 4000К. Животът на LED крушките е значително по-дълъг от останалите познати видове, а намаляват по-ефективно сметките за електроенергия.

По изчисления на експерти потребената електроенергия за осветление в дома и офис помещенията възлиза на над 10% от общо консумираното количество. Затова, ако желаем да намалим сметките си за ток, наред с избора на енергийно ефективни уреди е добре да инвестираме в съвременни осветителни тела, които дълготрайно намаляват разходите ни за електроенергия.

 

Палфингер е поредният притежател на удостоверение за снабдяване със 100% зелена електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО

Palfinger webЗаводът на Палфингер Продукционстехник България ЕООД в Червен бряг се присъедини към предприятията, които използват изцяло енергия, произведена от възобновяеми източници. Водещият търговец на електроенергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предостави удостоверение за снабдяване със 100% зелена енергия на лидера на световния пазар в областта на подемните системи, системите за товарене и системите за захващане и обработка. Специалният документ беше връчен на г-н Метин Дениз, управител на завода в Червен бряг от г-н Боян Кършаков, управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

„Името на Палфингер в цял свят се свързва с най-добрите технологични и сервизни решения в основните точки на транспортната верига. В дейността на завода в Червен бряг се стремим да използваме технологии, които да сведат до минимум въздействието от нашата работа върху околната среда. Придобиването на удостоверение за зелена енергия е стъпка в развитието на политика за ефективна и природосъобразна работа на предприятието“, сподели г-н Дениз.

Първото удостоверение за 100% зелена енергия бе връчено преди година от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Удостоверенията са уникални за нашата страна и се изготвят на база Гаранциите за произход, публикувани от АУЕР. Специалният сертификат гарантира, че неговият притежател използва енергия от екологични производства. 

„С удоволствие отчитаме, че интересът на фирмите в България към използването на зелена енергия нараства. Решението на една компания да се снабдява изцяло с енергия, добита по екологичен начин, е израз на отговорно отношение към природата и опазване на нейните ресурси. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е успешен партньор на компаниите, предприели тази стъпка. С нашите удостоверения утвърждаваме добрите европейски практики и превръщаме използването на зелена енергия в традиция в дейността на българския бизнес“, заяви г-н Боян Кършаков, управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.