slider 1 4

ЕНЕРГО-ПРО прилага европейския регламент за защита на личните данни

ЕНЕРГО-ПРО адаптира своята политика за защита на личните данни в съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския съюз, който влиза в сила на 25 май 2018 г. Компаниите от групата ЕНEРГО-ПРО Варна – Електроразпределение север, ЕНЕРГО-ПРО Продажби и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги публикуваха на интернет страниците си своите политики за поверителност, които регламентират правилата за обработка на данни при изпълнение на лицензионните дейности по разпределение и доставка на електрическа енергия.

Прилагането на Европейския регламент не налага преподписване на договори за разпределение и доставка на електрическа енергия. В отделни случаи личните данни на клиентите се обработват след предварително писмено съгласие, в което се посочва конкретната цел. То може да бъде оттеглено по всяко време, без това да засяга задълженията на компанията към клиента относно доставката на електрическа енергия.

Дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна винаги са следвали принципа на законосъобразност, отговорност и коректност при обработката на личните данни на своите клиенти. Прилагането на новите европейски правила за защита на личните данни ще гарантира още по-голям контрол върху този процес. Политиките за поверителност на компаниите от групата са достъпни в Интернет на адреси: https://www.energo-pro.bg/bg/GDPR, https://www.erpsever.bg/bg/GDPR, https://www.energo-pro-sales.bg/bg/GDPR, https://www.energo-pro-energyservices.bg/GDPR.

В изпълнение на изискванията на Регламента в групата ЕНЕРГО-ПРО Варна е назначено длъжностно лице, което ще наблюдава спазването на европейското и българско законодателство за защита на личните данни и ще работи в пряк контакт с Комисията за защита на личните данни и с клиентите на дружеството.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги регистрира първата успешна сделка в пазарен сегмент „В рамките на деня“ на Българската независима енергийна борса

tradeСлед стартирането на търговията с електрическа енергия „В рамките на деня“ от Българската независима енергийна борса на 11 април 2018, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги бе първата компания, регистрирала сделка на този нов енергиен пазар. Това е най-краткосрочният пазарен сегмент на БНЕБ, в който търговците могат да сключват сделки за доставка на електрическа енергия за конкретен час в рамките на същия ден. Досега сделките с електрическа енергия можеха да се сключват с период на доставка най-малко един ден напред. С активното си участие в новия пазарен сегмент, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги като един от водещите доставчици на електрическа енергия, добавя нови възможности за членовете на своята балансираща група, с които те могат да оптимизират разходите си за балансираща енергия.

Сделките през Българската независима енергийна борса в сегмент "В рамките на деня” ще се публикуват на платформата веднага след тяхното сключване, като участниците ще могат да виждат подадените от всички оферти. Новата система на БНЕБ дава възможност за успешното включване на България в пазарното обединение на европейските пазари. Чрез нея пазарът трябва да стане достатъчно прозрачен с възможност за ежедневен анализ от участниците и създава предпоставка за пълна либерализация на електроенергийната търговия.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги издаде удостоверение за зелена енергия на Платинум Бизнес Център

UZE Platinum

Още една българска компания се снабдява с екологично чиста енергия, доставяна от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Енергийният търговец връчи удостоверение за зелена енергия на управителя на Платинум Бизнес Център, г-н Росен Русев. С него ЕНЕРГО-ПРО гарантира, че елитната бизнес сграда, разположена в сърцето на София,функционира със 100 % енергия, добита от възобновяеми енергийни източници.

„С решението за закупуване на екологично чиста енергия, нашата компания изразява ангажимента си към опазване на околната среда и осигуряване на комфорт за наемателите в Платинум Бизнес Център. Изборът ни да използваме изцяло възобновяема електрическа енергия е провокиран от желанието ни за поддържане на екологичното равновесие и е още една стъпка за постигане на устойчиво развитие на заобикалящия ни свят“, заяви г-н Русев.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги стартира инициативата за връчване на удостоверения за зелена енергия преди 2 години и беше първата търговска компания в енергийния сектор, която издава такъв тип документ. Удостоверенията за 100% енергия от възобновяеми източници се базират на съществуващи Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

От 2016 година досега водещият енергиен търговец е връчил десетки удостоверения и е зачислил хиляди гаранции за произход на доставяната електроенергия. С привличането към „зелената идея“ на производствени и търговски компании, опериращи на българския пазар, усилията на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги са изцяло насочени към развитие на добрите европейски практики и утвърждаване на използването на зелена енергия в дейността на българския бизнес.

 

Нови информационни услуги за клиенти на свободен пазар допълват портфолиото на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги


Energy services webЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги добави
към портфолиото на компанията нови услуги за своите клиенти. Новият пакет от предложения е създаден с цел по-голямо удобство за клиентите при управлението и планирането на разходите за консумирана електрическа енергия.

Енергийното дружество въвежда нова услуга – „Детайлна справка за електроенергия към фактура“, която дава възможност за получаване по електронна поща на систематизирана информация в удобен за ползване MS Excel формат. Табличното съдържание на справката позволява лесна обработка и сортиране по отделните компоненти, включени в крайната цена на консумираната електроенергия – активна и реактивна енергия, пренос и достъп до електроразпределителната мрежа, добавка „Задължение към обществото“ и други. Услугата спестява време и усилия при необходимост от извършване на финансови и счетоводни анализи и изготвяне на различни по тип доклади за реализирани разходи. 

Клиентите на свободен пазар, които се нуждаят от подробна информация за своето потребление на електроенергия, вече могат да се възползват от услугите „Справка за почасови измервания по обекти за изминал период“ и „Достъп до почасови измервания по обекти чрез уеб приложение“. Справката дава възможност за избор на изминал период от 1, 6 или 12 месеца. Със заявяването на абонамент за достъп до специализираното уеб приложение на компанията клиентът може ежемесечно да проследява консумираната от него електроенергия по часове за минал период и при необходимост да изтегля тази информация в табличен и графичен вид. Двете нови услуги са удобен начин за клиентите на свободен пазар да контролират и проследяват изразходената електроенергия по часове, като по този начин имат възможност да управляват бъдещия си потребителски профил за по-добра енергийна и финансова ефективност.

Заявления за ползване на допълнителните услуги на енергийния търговец могат да се подават във всички клиентски центрове на ЕНЕРГО-ПРО, както и на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Детайлна информация за услугите на компанията клиентите на свободен пазар могат да открият в секция Продукти и услуги на портала kupitok.bg, на телефон *6161, при своя персонален обслужващ мениджър или търговски представител и в Центровете за обслужване на клиенти на компанията.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги връчи удостоверение за зелена енергия на ERG

UZE ERG webЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги издаде удостоверение за снабдяване със 100% зелена енергия на дружествата от групата ERG. Компанията е най-големият производител на вятърна енергия в Италия с 13% пазарен дял в страната и разполага с централи във Франция, Германия, Великобритания, Полша, Румъния и България. Към момента е собственик на три вятърни ферми в област Добрич с обща инсталирана мощност 54 MW.

Удостоверението за зелена енергия беше връчено на управителя на дружествата на ERG за България и Румъния Каталина Кристиана Драгой от Ясен Обретенов, Началник отдел продажби на регионални клиенти в ЕНЕРГО-ПРО. На среща между екипите на двете компании бе обсъдено развитието на свободния пазар на ток у нас и условията за ръст на производството на електрическа енергия от ВЕИ.

Благодарение на екологично чистата технология на ВяЕЦ за генерация на електричество без излъчване на въглероден диоксид, ERG допринася с дейността си за намаляване на парниковия ефект в атмосферата и запазване на екологичното равновесие. ERG използва в своите ветрогенераторни паркове витла със специална аеродинамична форма, която позволява да се оползотвори подемната сила на въздушните маси над земната повърхност вследствие на топлината на Слънцето и движението на Земята.

В партньорство с ЕНЕРГО-ПРО групата ERG успешно изпълнява Директивата за енергията от възобновяеми източници. Заложената от Европейските власти цел за намаляване на енергийното потребление с 20%, за повишаване на енергийната ефективност с 20% и за 20% дял на възобновяемите източници в крайното енергийно потребление през 2020 година е по-известна като план 20-20-20. Данните за България сочат, че при заложена цел от 16% дял на ВЕИ за 2017 година, 18,2% от енергията в страната се произвежда именно от такива инсталации.