slider 1 4

Дунав Прес АД отново избра ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги за свой доставчик на зелена енергия

Dunav press- green energyЗа трета поредна година русенската печатница Дунав Прес се довери на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги за снабдяването на производствената си база с енергия, добита от възобновяеми източници. По традиция специалното удостоверение за зелена енергия получи г-н Николай Алексиев, изпълнителен директор на печатницата.

„Нашите клиенти са запознати с политиката ни по околна среда и  ние се стремим да се развиваме в посока усъвършенстване на производствения процес, за да отговорим на високите им очаквания. За постигане на тази цел нашата организация се ангажира да поддържа и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление по околната среда. Заедно с нашия партньор за доставка на енергия, произведена по екологично чист начин, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, удовлетворяваме изискванията на приложимите законови задължения за опазване и предотвратяване замърсяването на природата, която ни заобикаля“, сподели г-н Алексиев.

Печатница Дунав Прес беше една от първите компании у нас, която избра да осъществява своята дейност с възобновяема енергия. През 2016 година те получиха уникалното за нашата страна удостоверение за зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. Последователната им политика за разумно потребление на природните ресурси и опазване на околната среда е доказателство, че българският бизнес е все по-ориентиран към прилагане на утвърдените европейски практики за устойчиво развитие.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Компанията издава Удостоверения за зелена енергия, в уверение на това, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. Документът се базира на Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. От началото на 2016 година досега компанията е връчила десетки  удостоверения за 100% възобновяема енергия и е зачислила хиляди гаранции за произход на доставяната електроенергия на фирми, работещи в разнообразни сектори на българската икономика – индустрия, банков сектор, туризъм и търговия.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги доставя зелена енергия на Екстрапак ООД

ЕкстрапакФирма Екстрапак ООД се присъедини към компаниите у нас, които закупуват електроенергия от екологично производство, доставена от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.  Енергийното дружество издаде удостоверение, гарантиращо, че в производството и ежедневната си дейност Екстрапак вече ще използва 100% зелена енергия. Специалният документ беше връчен на управителя на компанията, г-н Милен Георгиев, от г-н Богомил Недевски, директор Продажби на ключови клиенти в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

ЕКСТРАПАК ООД е създадена през 1995 г. от млади и предприемчиви българи, които полагат основите ѝ и обединяват усилия да превърнат фирмата в най-добрия производител на чанти и опаковки в България.Компанията е собственик на три завода и нова логистична база във Велико Търново. Екстрапак има работеща система за управление на околната среда, чрез която се намаляват екологичните рискове. Фирмата притежава редица сертификати, доказващи, че осъществява екологично производство. Поддържане на постоянно високо качество на продуктите и активна позиция по екологичните въпроси, свързани с отпадъците от опаковки са приоритет на мениджърите на фирмата.

„Една от основните ни мисии е да развиваме бизнеса си без да вредим на околната среда и да помагаме на нашите партньори да вървят по същия път. Ето защо Екстрапак постоянно търси начини продуктите, които произвежда, да оставят минимален отпечатък върху природата. Благодарим на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги за предоставената възможност да надградим нашия ангажимент за екологично чисто производство и да утвърдим последователната ни политика за опазване на околната среда”, заяви г-н Георгиев.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е издало удостоверения за зелена енергия на десетки компании на територията на цялата страна. Фирмите, които имат интерес към осъществяване на своята дейност със 100% зелена енергия, могат да потърсят консултация от специалистите на енергийния търговец на телефон *6161 и имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Граммер реализира производствената си дейност със 100% зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

Граммер

Граммер АД се присъедини към производствените компании у нас, които избраха ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги като свой доставчик на енергия, добита от възобновяеми източници. Удостоверение за снабдяване със 100% зелена енергия беше връчено от г-н Боян Кършаков, управител в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, на г-н Метин Дениз, управител на завода на немския производител в село Трудовец.

Граммер стъпва на българския пазар преди повече от две десетилетия като водещ производител на седалки за всякакъв тип автомобили. Производството на завода в българското село Трудовец край Ботевград е свързано със сериозно потребление на енергийни ресурси. По повод преминаването към използването на изцяло възобновяема енергия и получаването на специално удостоверение за зелена енергия, г-н Дениз споделя: „Изключително сме доволни от предложението, което търговецът на електроенергия ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги отправи към нашата компания. Благодарение на възможността да осъществяваме дейността си в България, потребявайки 100% зелена енергия, ще изразим нашата ангажираност към спазване на корпоративната философия на Граммер, много важна част от която е именно цялостната защита на околната среда.“

Вече повече от две години ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е търговецът, който издава удостоверения на свои клиенти за доставка на енергия от екологично производство. „Щастливи сме, че все повече компании от индустриалния сектор у нас насочват своите усилия към реализация на своя производствен процес с грижа към околната среда. Нашето дружество е готово да отговори на очакванията за качествена и природосъобразна доставка на електроенергия на своите бъдещи клиенти. Заедно можем да продължим да изграждаме и утвърждаваме добрите европейски практики за внедряване на „зелената идея“ в промишлената дейност на българския бизнес“, коментира г-н Кършаков.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги доставя 100% зелена енергия на Мауер Локинг Системс

Mauer-Green energyЛидерът в производството и търговията с продукти с повишена степен на сигурност Мауер Локинг Системс се присъедини към компаниите, закупуващи изцяло енергия, произведена от възобновяеми източници. Албена Лазарова, Регионален търговски директор в ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги връчи специалното удостоверение за доставка на 100% зелена енергия на Жулияна Бенчева, мениджър Доставки и Елена Попова, финансов контролер в Мауер Локинг Системс.

От 2016 година Мауер Локинг Системс е част от най-голямата група и глобален лидер в областта нa решенията за заключване на врати – Асса Аблой Груп. „Устойчивостта е важен елемент в иновациите, снабдяването, производството и приложението на продуктите и решенията на цялата група Асса Аблой. Един от приоритетите за постигане на устойчивост е именно използването на възобновяема енергия. Като част от международната верига, в Мауер Локинг Системс следваме целенасочено прилагането на политиката за устойчиво развитие. Щастливи сме, че в лицето на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги открихме надежден партньор в доставката на 100 % зелена енергия“, сподели г-жа Бенчева.

През последните няколко месеца ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги отбелязва нарастващ интерес от страна на компаниите на българския пазар към използването на енергия, произведена изцяло от възобновяеми източници. Само от началото на 2018 година енергийният търговец е изготвил 15 удостоверения за снабдяване със зелена енергия, за които са зачислени десетки хиляди гаранции за произход, издавани от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

ОББ използва 100% зелена електроенергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

OBB Certificate green energy 2Обединена българска банка АД се присъедини към компаниите, закупуващи 100% зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО. Това е естествено продължение на плана на ОББ за намаляване на екологичния отпечатък от дейността й.

Удостоверението за 100% зелена енергия, което доказва, че доставената на притежателя му енергия е произведена от възобновяеми източници, беше официално връчено на Теодор Маринов, изпълнителен директор Легаси на ОББ, от Боян Кършаков, управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. „Устойчивото и отговорно поведение към обществото и околната среда е в основите на цялостната политика за корпоративна социална отговорност на ОББ. Банката непрекъснато инвестира в използването и насърчаването на развитието на технологии, щадящи околната среда. Още от края на 2016 г. ОББ е сертифицирана с ISO 14001:2015 – Системи за управление на околната среда. Във всички наши обекти отпадъците се събират разделно, а новата сграда, в която се помещава централата на банката, както и в офисите в страната, се използват енергийно ефективни технологии. Закупуването на зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО е естествено продължение на един цялостен процес", заяви Теодор Маринов, изпълнителен директор Легаси на ОББ при получаване на удостоверението.

В последно време ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги отчита засилен интерес от страна на бизнеса към закупуването на енергия, произведена от възобновяеми източници. „Удостоверенията за зелена енергия се считат за престижни и отличават притежателите им с отговорен подход към „зелената идея“ и разумно отношение към използване на ресурсите на планетата.“, сподели Боян Кършаков, „Ще се стремим да популяризираме имената на нашите партньори с Гаранции за произход на закупената от тях енергия и в бъдеще, за да стимулираме мисленето на мениджъри на ключови позиции в икономиката на страната в посока осъществяване на значими проекти в екологичната област“.