slider 1 4

За компанията

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги – история и факти

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД е 100 % собственост на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕOOД, с централен офис в град Варна. Компанията е създадена през есента на 2005 година и притежава лицензия за търговия с електрическа енергия за срок от 10 години.

Основната цел на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД е да осигури качествено и надеждно снабдяване на потребители, регистрирани на пазара по свободно договорени цени, съгласно законовите изисквания в България. В момента компанията предлага електроенергия на либерализирания пазар, като доставката се базира както на конкретни товарови графици и прогнози, предоставени от клиентите, така и на прогнозиране за сметка на компанията.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД притежава опит като регистриран участник на свободния пазар на електрическа енергия в страната. През 2011 година компанията постига пазарен дял от 21%, с изградено стабилно портфолио от много големи индустриални клиенти, работещи във водещи отрасли (металургия, химическа, стъкларска промишленост, търговия, промишлено производство, минно дело и други), клиенти от сферата на услугите, търговските вериги и др.

През 2012 година, освен че е един от водещите търговци на свободния пазар, компанията получава и лицензия за координатор на балансираща група и активно работи на зараждащия се пазар на балансираща енергия. В момента ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги може да предложи на бизнес клиентите участие в уникална балансираща група, включваща собствени балансиращи мощности и търговец на електроенергия. Към настоящия момент балансиращата група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е една от най-големите и с най-голям брой регистрирани клиенти в страната.

Визията на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е да се позиционира като стабилен инвеститор и водещ търговец с електроенергия в България, да бъде надежден партньор и професионален консултант на своите клиенти и партньори.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги – Вашият енергиен доставчик!